Polityka prywatności i cookies

Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu internetowego https://stylzycia.com.pl (dalej zwany jako „Serwis”). Administratorem danych osobowych jest Redpanda Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Ratuszowej 11, 03-450 Warszawa (dalej zwany jako „Administrator”).

Dane osobowe

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

Zakres i cel przetwarzania danych

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu:
a) świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści zamieszczonych w Serwisie,
b) realizacji odpowiedzi na zapytania lub wnioski przesłane przez Użytkownika,
c) marketingu produktów i usług Administratora,
d) analizy statystycznej i poprawy jakości usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest:
a) zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
b) umowa zawarta z Użytkownikiem, w przypadku korzystania z płatnych usług świadczonych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c) prawnie uzasadnione interesy Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem, takim jak usługodawcy IT, agencje marketingowe czy podmioty świadczące usługi księgowe. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie w celu realizacji usług na rzecz Administratora i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe Użytkowników przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a po tym czasie – przez okres niezbędny z uwagi na obowiązujące przepisy prawa lub ewentualne roszczenia prawne.

Prawa Użytkowników

Użytkownicy mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) usunięcia swoich danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
f) przenoszenia swoich danych osobowych,
g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Pliki cookies

Serwis używa plików cookies w celu personalizacji treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych oraz analizowania ruchu. Pliki cookies wykorzystywane są także przez usługę Google Analytics, która służy do analizowania statystyk i poprawy jakości usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

Zmiany Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Użytkownicy zostaną poinformowani o wszelkich zmianach za pośrednictwem Serwisu. Użytkownicy są zobowiązani do zapoznania się z aktualną wersją Polityki Prywatności przed korzystaniem z Serwisu.

Dane kontaktowe

W razie pytań dotyczących Polityki Prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@redpanda.pl.

Data ostatniej aktualizacji: 4.04.2023

Jeśli masz pytania, uwagi lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt z Administratorem za pomocą danych kontaktowych podanych w punkcie 10 niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie korespondencje dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować z dopiskiem „Dane Osobowe”.

Współpracujemy z organami nadzorczymi odpowiedzialnymi za ochronę danych osobowych, takimi jak Urząd Ochrony Danych Osobowych, aby zapewnić przestrzeganie przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

Zachęcamy Użytkowników do regularnego sprawdzania aktualizacji naszej Polityki Prywatności, aby być na bieżąco z wprowadzanymi zmianami. Kontynuowanie korzystania z Serwisu po wprowadzeniu zmian w Polityce Prywatności oznacza akceptację tych zmian przez Użytkownika.